PIBE

پارت 2: تدریس فیزیک پایه نهم ادامه فصل نهم(مدرس :آقای توحیدی)

پارت 3: تدریس فیزیک پایه نهم ادامه فصل نهم(مدرس:آقای توحیدی)

پارت 3: تدریس فیزیک پایه نهم ادامه فصل نهم(مدرس:آقای توحیدی) … آموزش ریاضی پایه نهم مبحث شیب و حل دستگاه 2 (مدرس سرکار خانم افتخارپذیرایی ). Eftekhari1064.

پارت1:تدریس درس فیزیک پایه نهم آقای توحیدی

پارت۱:تدریس درس فیزیک پایه نهم آقای توحیدی. 35:30. ویدیو بعدی … پارت۲:تدریس درس فیزیک پایه هشتم ادامه آینه های کروی (مدرس آقای توحیدی) …

پارت 1:تدریس درس زیست پایه نهم بخش جانوران بی مهره مدرس …

پارت ۱:تدریس درس زیست پایه نهم بخش جانوران بی مهره مدرس:آقای … پارت۲:تدریس درس فیزیک پایه هشتم ادامه آینه های کروی (مدرس آقای توحیدی) …

آموزش بارگذاری تکالیف در مدبر برای دانش آموزان – فیلمجو – …

برچسب‌ها:, , ,

فروشگاه مارکت سنتر