PIBE

نواوری و پیشرفت در سطوح علم – دانشمندان نخبه و خلاق

نواوری و پیشرفت در سطوح علم – دانشمندان نخبه و خلاق – آپارات

دانشمندان نخبه و خلاق.

نواوری و پیشرفت در سطوح علم – دانشمندان نخبه و خلاق … – …

ستاره های فوق العاده شکست …

نوآوری و خلاقیت | برنامه تجاری‌سازی فناوری نانو

C Creativity»: این نوع از خلاقیت، برای توصیف کار یک فرد نخبه بکار … نموده و علم و فناوری و بسیاری دیگر از حوزه‌ها را می‌توان تحت تأثیر مفهوم خلاقیت و …

به سوی جامعه خلاق و نوآور – پرتال جامع علوم انسانی

با اینکه عموم سازمان‌ها و مدیران آنها و نیز در قشرهای گوناگون جامعه به اهمیت خلاقیت و … در سطوح علمی را شناسایی و برای برطرف نمودن موانع آن قدم برداشت، تا نخبگان جامعه در … به اعتقاد کوهن، نوآوری در علم زمانی اتفاق می‌افتد که دانشمندان پیرو پارادایمی خاص … در مقابل صنایع دارای فنّاوری پیشرفته، فقط بر دانش درون‌سازمانی، بی‌توجه به …

راهبردها و اقدامات ملي براي توسعه علم و فناوری در كشور – شبکه …

جهت دادن چرخـه علـم و فنـاوری و نـوآوری بـه ایفای نقشی مؤثرتر در اقتصاد. راهبرد کلان۴: نهادینه کردن مدیریت دانـش و ابتنـای مـدیریت جامعه بر اخلاق و دانش بر اساس … ارتقای سطح مشارکت دانشمندان و نقش آفرینان در عرصه علم و فناوری در ایفـای … تقویت انگیزههای معنوی و تشویق اعتباری و مـادی بـرای جلب نخبگان جامعه …

آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده کشور

بنیاد استانی: منظور هریک از بنیادهای نخبگان استان‌های‌کشور است. … ایجاد بازار برای آنها، تکمیل چرخه ملّی نوآوری و تبدیل دارایی‌های فکری به ثروت است. … بنیاد همه ساله تعدادی از اختراع‌های کشور را در سه سطح زیر شناسایی و برای هریک، فرایند … نظیر: تأسیس شرکت در زمینه اختراع و استقرار اولیه در مراکز رشد و پارک علم و فنّاوری با …

۴۰ راهبرد جهاد علمی در گام دوم انقلاب – مشرق نیوز

بهره گیری از دیدگاههای تخصصی پژوهشگران، دانشمندان و نخبگان در جهت … سطح علمی دانشگاهها، هماهنگی در پژوهش و هم افزایی در تبدیل علم به ثروت، ارتقاء نقش دانشگاه در … استعدادهای برتر و بالابردن قدرت خلاقیت و نوآوری در فضای فکری و اجتماعی جوانان.

تلاش-برای-بازگشت-نخبگان-ایرانیبزرگترین-استارت-‌آپ‌ …

تلاش برای بازگشت نخبگان ایرانی/بزرگترین استارت ‌آپ‌ های منطقه در ایران است … چشمگیر بوده است که دستاوردهای دانشمندان و نخبگان دانشگاهی برای بیشتر کشورهای … جمهوری اسلامی نیاز جدی به علوم شناختی برای پیشرفت دارد … خلاق و با اعتماد به نفس هستند و ایران بزرگترین استارت‌آپ‌ها را در سطح منطقه به خود …

پیشرفت و آبادانی در گرو توجه به نخبگان(گزارش روز) – کیهان

هر کسی در جامعه اسلامی وظیفه‌ای دارد اما وظیفه دانشمندان، نخبگان و عالمان … خارج مایه تأسف است که در علم و فناوری شایسته، سرآمد و دارای نبوغ و خلاقیت … نخبگان را فراهم کنیم و برای توانمندسازی، اثرگذاری و ارتقاء سطح علمی آنان …

Untitled – وزارت علوم

ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻠﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ … ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﺪﻳﺸﻰ ﻭ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ،. ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ،. 4. ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ … ﻫﺪﺍﻳــﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻧﺨﺒﻪ ﻭ. ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮﺭﺩ … ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ. ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ …

متن سخنرانی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در …

متن سخنرانی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در بیستمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی … حضور شما نوآوران، اندیشمندان و دانشمندان ایرانی و میهمانان خارجی حضور یافته‌ام. … امروزه تأثیر فزاینده تحقیق و توسعه و نوآوری در رشد و شکوفایی … به نیروهای انسانی خلاق و مبتکر که موتور محرک پیشرفت‌ همه‌جانبه و پایدار …

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ – Fast-Iran

دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺳﺎزان. 29. /. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮥ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻀﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ. ﯽ داﻧﺸﮕﺎه … داﻧﺸﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴ. ﻠﻪﺌ. ﻓﮑﺮ ﻫﻢ ﻧﮑﻨﺪ . ﺑﻌﻀﯽ از روان … ﺧﻼﻗﯿﺖ را در ﻋﺎﻟﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ. ﮐﻨﺶ. وري ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن در ﻫﺮ ﯾﮏ از. ﺣﯿﻄﻪ. ﻫﺎي ﻫﻔﺖ. ﮔﺎﻧﻪ ﻫﻮش ﻣﯽ. داﻧﺪ … ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺮا ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻋﺘﻘﺎد. ﻧﺪاﺷﺖ.

بررسی موانع تولید علم از دیدگبه اعضبی هیئت علمی …

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی؛ غلبه دید کمیت گرایی و عدم توجه کافی به … برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و. سرمایه اجتماعی در تولید ملی. دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با … دانشمندان جامعه، اساس توسعه علمی و پژوهشی است (. ) …

تبیین مفهوم نظری و شاخص‌های روستای خلاق با تأکید بر …

در این پژوهش روستای خلاق با تأکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تعریف شده … شهر خلاق پایه ریزی شد و بعد از آن دانشمندان متعددی در این زمینه به پژوهش پرداختند. … بنیانی، مبتنی بر نوآوری و خلاقیت است که ابتدای این حرکت بر عهده نخبگان و … نمی توان بصورت فراگیر، انتظار خلاقیت در علوم و فناوری های سطح بالا را داشت.

62 راهکار برای تبدیل علم به ثروت(نگاه) – کیهان

اتخاذ سازوکار تشویقی و ترجیحی در جهت ترغیب نخبگان و دانشمندان به … ارتقاء سطح علمی دانشگاه‌ها، هماهنگی در پژوهش و هم افزایی در تبدیل علم به ثروت، ارتقاء … برتر و بالابردن قدرت خلاقیت و نوآوری در فضای فکری و اجتماعی جوانان.

دانش و فناوری در ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فرهنگستان علوم پزشکی ایران و فرهنگستان علوم ایران در این زمینه، نقش بسزایی دارند. … بر اساس گزارش‌ها ایران سریعترین رشد علمی را در جهان داراست و پیشرفت‌های … ۳ مشارکت ایرانیان در علم نوین; ۴ رشد دانش در ایران; ۵ دستاوردهای اخیر دانشمندان … ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان ۹۱ کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته جهان، مقام …

گروه‌ پژوهشی علم و جامعه | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

گروه علم و جامعه که بهتر است به آن گروه علم، فناوری و جامعه گفته شود با مشارکت … میبینیم علیرغم پیشرفت تکنولوژیکی، سطح و کیفیت زندگی شهروندان ارتقا نیافته … محافل علمی، صنعتی، جامعه مهندسان، دانشمندان، دانشگاهیان، آزمایشگاه‌های علمی و. … مشارکت نخبگان دانش در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ،پژوهش دیگر انجام شده …

متخصصان و صاحبنظران حوزه علم، فناوری و نوآوری | مرکز …

گرایش استراتژی تحقیق و توسعه, دانشگاه علامه طباطبایی, مدیریت فناوری و نوآوری. ۵۰, حسین رضا علیزاده, مدیریت تکنولوژی …

نخبه ها؛ حامی نوابغ جوان | صفحه نخست

وخداوند در قرآن کریم رتبه عالمان و دانشمندان را بسیار رفیع دانسته است. … (مجادله 11)خداوند آنها را كه ايمان آورده ‏اند و كسانى را كه از علم بهره دارند درجات عظيمى مى‏ بخشد. … نخستین سمپوزیوم اختراعات ، نوآوری و استارت آپ های مرکز حامی نوابغ جوان (حامی … دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی بیان کرد: در حوزه زیست فناوری ایجاد …

نوآوری

ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﻮدﻩ و از ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻳﺠﺎد ﻧﻮﺁورﯼ … در. ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ، ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ،. ﻧﻮآوري ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻴﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ … ﻋﻠﻤﻲ،. ﻓﻨﺎوري،. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،. ﻣﺎﻟﻲ. و. ﺗﺠﺎري. ﺧﻮاﻫﺪ. ﺑﻮد . ❑. **. ﻧﻮآوري. ﻳﻌﻨﻲ. ﻓﺮآﻳﻨﺪي. ﻛﻪ. ﻃﻲ. آن. اﻳﺪه. ﻫﺎ … ارزش. ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﻧﻮآوري. در. ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه. ﺗﺤﻘﻴﻖ. و. ﺗﻮﺳﻌﻪ. R&D. ،. ﺗﺠﺎري. ﺳﺎزي. و. ﺗﺮوﻳﺞ. ﻓﻨﺎوري … ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻨﻈ …

اولویت دادن به پژوهش و نوآوری راهکار خلق ثروت است – مرکز …

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب قانون حمایت از شرکت‌های … در طول تاریخ دانشمندان ایرانی در پیشرفت اصول و مبادی علم و فناوری در جامعه علمی … در عرصه‌های علم، پژوهش و فناوری مبتنی بر تلاش‌های متفکران، نخبگان علمی و … اینگونه مراودات موجب شتاب بخشیدن به جریان خلاقیت و نوآوری جهانی می‌شود.

ﺗﺤﻮل راﻫﺒﺮدي ﺳﻨﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﻛﺸﻮر – مركز برنامه ريزي و نظارت

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن دروﻧﺪادﻫﺎ و ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوري و. ﻧﻮآوري. ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ. 71 … ﺟﺎﻳﮕﺎه. ﻣﻄﻠﻮب. ﻋﻠﻤﻲ. ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي. ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ،. زﻣﺎن. دار. و. ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ. در. ﺳﻄﻮح. ﻣﺨﺘﻠﻒ. اﺳﺖ … ﻧﺨﺒﮕﺎن. و. ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ. از. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻋﻠﻤﻲ. و. ﻓﻨﺎوري. ﻛﺸﻮر. ﺗﺪوﻳﻦ. و. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﺳﻨﺪ. ﺗﺤﻮل. راﻫﺒﺮدي. ﻋﻠﻢ … ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻛﺘﺎب ﺣﺠﺖ ﻗﺮار داده. ﺷﺪه. اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻠﻢ در ﻧﮕﺎه. د …

تفکر و تدبر جهت خلاقیت و نوآوری در قران و منابع اسلامی | …

گسترش احساس احترام و تکریم به دانشمندان و اساتید در میان مسئولان و آحاد مردم … به آینده را در مراکز پژوهشی و در میان جوانان پژوهشگر و نخبه ترویج کنند. … های توسعه علمی توجه به تفکر، تدبر، اندیشه و تعمیق فرهنگ خلاقیت و نواوری، قوه تفکر است.

سند راهبردی کشور در امور نخبگان

بنیاد ملی نخبگان ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور ـ وزارت علوم، … 3ـ فعالیت نخبگانی: فعالیتی است آگاهانه، خلاقانه و نوآورانه با اثر گذاری محسوس بر پیشرفت کشور در … تنوع‌بخشی در تعریف سطوح، حوزه‌های فعالیت‌های نخبگانی وروش‌های … مسابقه‌های بین‌المللی به‌منظور جذب دانشمندان و نخبگان خارجی برای حضور …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر