PIBE

شعر فاخته باید صبر کنی عاقبت اندیش شوی

شعر – اشعار خاطره انگیز

دوستی با هرکه کردم عاقبت قلبم شکست تکیه بر دیوار … ای زرد روی عاشق ، تو صبر کن، وفا کن دردی است غیر … و من اندیشه کنان غرق در این پندارم … باید نظر حافظ شناس خودمون ، مسعود گرامی را نیز جویا شویم . … بر حضور مجروحم، چه فاخته چه کرکس

گزیده‌ی غزلیات شمس – سیاه‌مشــــــــــــــــــــــــــــــــق

تا عاقبت آن شکل عرب‌وار برآمد. دارای جهان شد … تو مپندار که من شعر به‌خود می‌گویم … بر قصرِ قيصر قی كنم، بر تـاجِ خاقان قو زنم … تو کبک‌صفت بو بو، من فاخته سان کو کو. چون مست … کزین برتر اندیشه برنگذرد … چو دَم، گسسته شوی گر رهِ دهان گیری … ای کوهِ قافِ صبر و سکینه، چه صابری؟ … اما در این راه از خوشی باید که دامن برکشی.

شعر شاعران پارسی پارسایی

افــســـرده در بـــند دنـــیا.

علامه‌ای اهل شعر و عمل در قرن سیزدهم هجری – خبرآنلاین

چند دارد تاب هجرِ سرو رعنا فاخته … از زئیر اندیش در قتل زبیر … بی‌صناعتی و ترتیبی شعر مگوی که شعر راست ناخوش بود؛ ملحی باید که بود اندر آن … به کام دل کنم ار بی‌تو دوست گریه و زاری … یعنی خدا به مؤمن امن می‌بخشد و به مشرک مرگ؛ چون وقتی از مؤمن میم حذف و همزه فتحه داده … هرچه خوری آب بحر تشنه شوی بیشتر.

)1 بررسی تحلیلی هجران در غزلیّات شمس درد هجر مولوی)

کنیم. شعر برای او تجربه است و این تجربه. ها، هر قدر از حیث عوامل موسیقایی و زبانی و تصویری،. متنوّع باشند، از وحدتی برخـوردارند که ناگزیر آن را باید وحدت حال …

پروانه ی بی خویشی من

موید و شعر معاصر عرب وی با تاکید بر تاثیر شعر معاصر عرب بر زبان شعری‌اش اظهار داشت: با … حرف نخست را می‌زند و می‌توانم از میان اشعار او ۳۰ صفحه شعر ناب استخراج کنم. … وی درباره تفاوت نگاه خود با الهی به ساخت شعر افزود: من معتقدم شعر باید خودش بیاید و شاعر … ميراحمد ميراحسان در نشست تحليلي شعر و انديشه حسين مهدوي(م.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

٦٢ـ زﻣﺴﺘﺎن. ١٦١. ٦٣ـ در ﻣﺮگ دوﺳﺘﺎن, ﻋﺰﻳﺰان و ﺑﺰرﮔﺎن … ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎزﺗﺎب اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺷﻌﺮ ﺑـﺎ cdefgاوّﻟﻴﻦ ﺷﻌﺮ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آدم … ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻴﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻛـﻪ ﺧﺴـﺘﻮ ﺷـﻮي ز ﮔــــﻔﺘﺎر ﺑــــﻴﻜﺎر ﻳﻜﺴــﻮ ﺷــﻮي. ﻓﺮدوﺳﻲ … ﺻﺒﺮ ﻛﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ روز و ﺷﺐ. ﺣﺎﻓﻆ … ﺧــــﻮﺷﺘﺮ ز ﺑــــﺎﻧﮓ ﺑــﻠﺒﻞ و آواز ﻓــﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

نمونه‌هایی از ادبیات فارسیهود – IranNamag

نمونه‌هایی از‌ شعر. الف. … خطاب آمد که موسی کفش از پای بدر کن کفش را بگذار بر جای. مقام و جای خاص … چو یوکبد شنید از هوش رفتش تو گوئی صبر و عقل و هوش رفتش.

دیوان اشعار اوحدالدین انوری – معارف گیاهی – قائمیه

معرفی کتاب دیوان اشعار اوحدالدین انوری است شامل قصائد، قطعات و غزلیات بدون ترتیب … ای دل به عون مسهل سقمونیای صبر****وقتست اگر به تنقیه کوشی ز امتلا … چو عاقبت همه را تا به سنجر اندر مرو****شدست بستر خاک و شدست بالین خشت … زانکه چون اندیشه کردم از بباضش چاره نیست****حالی از بی کاغذی دستم به نظمش درنشد.

زندان جان (پژوهشی در معنای قفس در متون شعری ادب فارسی)

شـاعران و سخنوران در انتقال پیامهای خویش، با توجه به اندیشه و توانایی خود واژگانی را … بیشترین استفاده از این واژه در معنی «تن و دنیا» در شعر سنتی و عرفانی به چشم می‌خورد و در … بـا تـوجه به حجم عظیم اشـعار سـنایی، فقط نمونه‌هایی را از حدیقه نقل می کنیم: … هر مرغ جان چون فاخته در عشق طوقی ساخته … ای مرغ در این قفس به فریاد شوی

شعر – کرشمه

یکی از زیبا ترین غزلهای عطار نیشابوری را تقدیم دوستان می کنم. هر وقت خودم … شدم از دست و برفت از دل من صبر و قرار … در این شعر شاعر چیره دست شمع را بصورت معمایی مطرح می کند و خود را با او قیاس. … چون بمیری آتش اندر تو رسد زنده شوی … تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی … بايد همه نامه ها رو بررسی می کردم و جواب می دادم .

با نام آفریننده قلبها و صاحب عشق – مرکز دانلود کتاب سبز

در این دنیا کسی عاشق شود باید بمیرد. چون اینجا … کی می دهی ؟108. 48 عاقبت اندیش ما تنها خداست 110 … دومین کتاب چاپ شده شامل 101 قطعه شعر سپید که همگی با واژه “ گاهی “ … الهه فاخته ) کتاب شعر صدای حق (. 10 … نکند پل را بشکنی و مانده در راه شوی … صبر کن ….. زمان همه چیز را مینشاند بر جای. هر گاه با گاه یا بی گاه ! 13. گاهی. وهم ,.

مهر ۱۳۹۱ – اندیشه های برتر – blogfa

اخوان ثالث را باید از پیشکسوتان شعر امروز فارسی و به ویژه شعر نو حماسی دانست وی در. جوانی با شعر … در چمن حسن ، گل و فاخته سرخ و سفیدی به رخت تاخته. شاخ گلی پا به سر … برایت فراهم آورده ام، حالا در برابر این همه محبت من آیا در مرگ با من همراه می شوی تا تنها نمانم؟” … در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کـــن آن جا

قرابت معنایی – ادبیات ساری – blogfa

ادبیات ساری علمی و آموزشی ادعا نمی کنیم که بهترینیم اما خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیدند اسدی گرجی. … 5) حدیث عشق جانان گفتنی نیست / وگر گویی کسی همدرد باید … ü مصراع « بگفت از صبر کردن کس خجل نیست » با بیت زیر قرابت دارد: منشین رو … 3) به عاقبت خبر آمد که مُرد ظالم و ماند / به سیم سوختگان، زرنگار کرده سرای.

شعر و ادب – جوی بزم

تا عاقبت آن شكل عرب وار برآمد، داراي جهان شد … مطمئناً همه با یه سری اشعار ارتباط خاصی برقرار می کنيم، انگار اون شاعر … و آدميان فاخته ساز … آوازی شنید كه با ساقی خود می‏گفت كه: «پر كن قدحی به كوری محمودك سبكتكین تا بخورم … پس باید گفت شخصیت شیخ هنوز به كمال لازم نرسیده است و برعكس آنچه انتظار … چون رود از کوه جاری شو.

دیوان اشعار ایرچ میرزا

ﺷﺎﻩ ﻭ ﭘﺴﺮﺵ ﻣﻠﻚ ﺍﻳﺮﺝ ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﺷﺎﻋﺮﻱ ﭘﻴـﺸﻪ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺗﻔـﻨﻦ ﺷـﻌﺮ ﻣـﻲ. ﺳـﺮﻭﺩﻧﺪ ﺑـﺎﺯ … ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻭﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺝ … ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﮕﻲ ﺍﻳﺮﺝ ﺷﻮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻧﻴﺎﻱ ﺍﻭ ﻭ ﺷﻌﺮﺷﺎﻥ ﺳـﺨﻨﻲ ﺑﮕـﻮﻳﻴﻢ . ﻓﺘﺤﻌﻠـﻲ … ﮐﻨــــﻲ ﺑــــﺎ ﻣــــﻦ ﭼــــﻮ ﺳــــﺎﺑﻖ ﺁﺷــــﻨﺎﻳﻲ … ﻣــــﺮ ﺍﻳــــﻦ ﺍﻧﺪﻳــــﺸﻪ ﺭﺍ ﺑــــﻲ … ﺁﺩﻡ ﺷــــﻮ. » ﺭﺳــــﻴﺪﻡ. ﻣﺒـــــــﺪﻝ ﺑـــــــﺮ ﺟـــــــﻮﺍﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻨـــــــﺸﻴﻦ ! ﺑ …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر