PIBE

جلسه چهارم کتاب Big English 4 درس 9،استاد سیدپور

جلسه چهارم کتاب Big English 4 درس 9،استاد سیدپور – آپارات

در این قسمت صفحه هفتم درس 9 کتاب Big English 4 توسط استاد سیدپور ارائه شده است.

جلسه چهارم کتاب Big English 4 درس 9،استاد سیدپور – ویدیاب

در این قسمت صفحه هفتم درس 9 کتاب Big English 4 توسط استاد سیدپور ارائه شده است.

جلسه چهارم کتاب Big English 4 درس 9،استاد سیدپور – کرونا

در این قسمت صفحه هفتم درس 9 کتاب Big English 4 توسط استاد سیدپور ارائه شده است.

جلسه چهارم کتاب Big English 4 درس 9،استاد سیدپور – ویدجین

در این قسمت صفحه هفتم درس 9 کتاب Big English 4 توسط استاد سیدپور ارائه شده است.

کتاب – تکوید

جلسه دوم کتاب Big English 4 درس 9،استاد سیدپور · آموزشی. در این قسمت صفحات سوم و چهارم درس 9 کتاب Big English 4 توسط استاد سیدپور ارائه شده است.

جلسه دوم کتاب Big English 4 درس 9،استاد سیدپور

در این قسمت صفحات سوم و چهارم درس 9 کتاب Big English 4 توسط استاد سیدپور ارائه شده است.

Ofoghe Roshan – Telegram

4 links. پیش دبستان و دبستان غیر دولتی پسرانه تمام هوشمند افق روشن با مدیریت … Big english Starter ☘عملکرد امروز = چک … تکالیف جلسه بعد = صفحات 92 و 93 کتابکار حل شود… از سر مشق های داده … ⭐نقش های استوری های درس 6,7,8,9 تمرین شد و چک شد برای شو تایم ⭐از گرامر … دو صفحه از کتاب درسی تدریس شد تعیین نقش و …

برچسب‌ها:, , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر